becsületsértés
Szolgáltatás

A becsületsértés büntethetősége, bizonyíthatósága

2020-04-29

Az emberi méltóság megsértése jogi következményekkel jár. A becsületsértés, rágalmazás büntetése kiróható minden olyan személyre, aki a véleménye kinyilvánításának határát nem tartja be, és ezáltal a másik felet megsérti az emberi méltóságában. A becsületsértés fogalma igen nehezen körülhatárolható.

Idetartozik minden olyan gyalázkodó, becsmérlő jellegű kifejezés, amely az emberi méltóságot sérti. Az egészen durva kifejezésektől kezdve az enyhébb gúnyszerű vagy kifigurázó megjegyzések is a becsületsértés csoportjába tartoznak.

A szóbeli, írásbeli vagy akár képi megjelenítés rágalmazó formája is büntethető. Mindezek mellett, egyéb cselekmények is idetartoznak. Például, ha valaki kézfogása elől elfordulunk, vagy direkt olyan szituációt teremtünk, amely a másik féllel szemben megalázó értékítéletet fejez ki.

Továbbá tettleges becsületsértésről beszélünk akkor, ha valamely tettünkkel megalázzuk a másik felet. Ilyen lehet a sértett fél pofozása, leköpése, levizelése. Az ezekhez hasonló tettek, súlyos jogi következményt vonnak maguk után. A BTK szerint, a becsületsértés a következők szerint büntethető és állapítható meg.